Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rustadtunet skole
Drottveien 20
1434 ÅS
Org.nr 996201120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 1,3 1,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 3,2 2,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,7 69,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,2 1,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,3 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,4 42,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 885 3 123
Undervisningstimer totalt per elev 555 446
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no