Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rustadtunet skole
Drottveien 20
1434 ÅS
Org.nr 996201120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 1,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 3,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 885
Undervisningstimer totalt per elev 555
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no