Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rustad skole
Drottveien 20
1434 ÅS
Org.nr 974603217
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,3 34,9 34,8 29,6 30,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 12,0 11,6 13,6 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 4 2 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,8 66,5 87,1 221,6 78,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 16,3 12,2 5,8 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,4 12,1 13,7 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,3 1,3 1,8 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 17,2 17,7 20,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,8 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 89,3 85,8 82,6 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 22 826 23 203 23 666 20 664 21 542
Undervisningstimer totalt per elev 66 62 64 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no