Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rustad skole
Drottveien 20
1434 ÅS
Org.nr 974603217
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,7 35,3 34,9 34,8 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,2 12,0 11,6 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,9 95,8 66,5 87,1 221,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 10,2 16,3 12,2 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 11,4 12,4 12,1 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,3 1,3 1,3 1,8 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,4 17,2 17,7 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,5 93,6 89,3 85,8 82,6
Lærertimer som gis til undervisning 20 995 22 826 23 203 23 666 20 664
Undervisningstimer totalt per elev 59 66 62 64 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no