Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rustad skole
Paal Bergs Vei 30
0692 OSLO
Org.nr 874590142
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,7 42,9 47,5 47,7 47,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 12,4 11,5 11,5 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 9 11 12 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,6 51,6 46,9 41,9 45,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 21,6 22,5 25,4 21,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 13,5 12,5 12,5 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 17,4 15,7 15,7 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 94,0 93,6 90,5 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 26 335 28 530 32 326 32 637 32 640
Undervisningstimer totalt per elev 54 60 64 65 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no