Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ruseløkka skole
Løkkeveien 15
0253 OSLO
Org.nr 974590131
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,4 40,6 40,9 43,2 46,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 15,7 15,3 14,9 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 7 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,7 89,3 80,0 95,3 73,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 15,4 16,9 13,9 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,2 18,7 18,1 14,7 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 18,2 18,3 22,3 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 20,2 20,6 19,9 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 98,3 97,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 365 24 860 25 194 27 104 30 541
Undervisningstimer totalt per elev 48 45 46 47 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no