Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ruseløkka skole
Løkkeveien 15
0253 OSLO
Org.nr 974590131
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 40,6 40,9 43,2 46,8 48,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 15,3 14,9 13,0 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 6 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,3 80,0 95,3 73,2 70,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 16,9 13,9 16,4 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,7 18,1 14,7 13,2 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,2 18,3 22,3 18,5 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 20,6 19,9 18,1 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,9 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 97,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 860 25 194 27 104 30 541 31 225
Undervisningstimer totalt per elev 45 46 47 54 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no