Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Runni ungdomsskole
Runnivegen 26
2150 ÅRNES
Org.nr 975272354
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 52,0 49,5 49,5 45,8 40,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,7 10,6 11,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 11 9 10 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,8 41,8 51,6 47,7 49,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 22,1 17,9 21,2 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 14,2 14,2 15,7 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 23,2 17,5 19,1 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,7 90,5 93,7 95,4 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 28 196 28 205 28 208 25 715 22 846
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 62 56 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no