Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rugtvedt skole
Herreveien 2B
3962 STATHELLE
Org.nr 975278301
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bamble kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,9 28,0 32,9 29,1 27,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 12,0 10,9 11,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,3 136,4 148,8 163,8 119,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 7,8 6,5 6,4 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 13,0 12,2 13,0 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 13,5 11,3 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 18,8 14,7 16,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 100,0 95,8 93,4 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 20 739 17 567 20 646 18 620 17 737
Undervisningstimer totalt per elev 70 59 65 61 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no