Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rugtvedt skole
Herreveien 2b
3962 STATHELLE
Org.nr 975278301
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bamble kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,5 31,9 28,0 32,9 29,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 10,1 12,0 10,9 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 176,1 129,3 136,4 148,8 163,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 7,2 7,8 6,5 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 11,0 13,0 12,2 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 11,3 13,5 11,3 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 14,2 18,8 14,7 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 93,4 100,0 95,8 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 241 20 739 17 567 20 646 18 620
Undervisningstimer totalt per elev 60 70 59 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no