Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rudolf Steinerskolen stiftelsen - Avd Undervisning (privat)
Tangenveien 300
1456 NESODDTANGEN
Org.nr 973076914
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,9 41,7 32,6 26,8 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,5 10,6 11,8 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 276,8 224,2 286,0 135,2 182,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,5 3,0 3,1 7,4 6,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 11,8 11,8 13,8 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 14,0 14,9 15,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,3 14,4 15,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 93,9 88,9 84,7 74,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 737 19 139 18 493 15 553 13 775
Undervisningstimer totalt per elev 65 69 65 58 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no