Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rudolf Steinerskolen stiftelsen - Avd Undervisning (privat)
Tangenveien 300
1456 NESODDTANGEN
Org.nr 973076914
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,7 32,6 26,8 23,7 26,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,6 11,8 13,0 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 224,2 286,0 135,2 182,1 146,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,0 3,1 7,4 6,1 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,8 13,8 14,6 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 14,9 15,0 15,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 14,4 15,2 16,5 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 88,9 84,7 74,4 84,5
Lærertimer som gis til undervisning 19 139 18 493 15 553 13 775 16 614
Undervisningstimer totalt per elev 69 65 58 52 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no