Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rudolf Steinerskolen Lørenskog (privat)
Kantarellveien 10
1476 RASTA
Org.nr 873084022
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rudolf Steinerskolen Lørenskog (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 23,0 21,3 22,1 24,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 8,0 10,7 10,2 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,4 416,2 167,0 219,5 129,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,6 1,6 4,8 3,5 5,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 8,8 13,0 10,3 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 10,0 11,9 17,0 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 11,8 14,4 14,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,9 79,9 91,9 92,1 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 11 847 13 640 11 354 11 722 12 814
Undervisningstimer totalt per elev 73 89 66 69 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no