Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rudolf Steinerskolen Lørenskog (privat)
Kantarellveien 10
1476 RASTA
Org.nr 873084022
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rudolf Steinerskolen Lørenskog (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 24,8 23,0 21,3 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 9,6 8,0 10,7 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 317,3 117,4 416,2 167,0 219,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,0 5,6 1,6 4,8 3,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 10,8 8,8 13,0 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5 12,1 10,0 11,9 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 14,5 11,8 14,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,0 82,9 79,9 91,9 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 605 11 847 13 640 11 354 11 722
Undervisningstimer totalt per elev 76 73 89 66 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no