Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Flyveien 2
0770 OSLO
Org.nr 974117096
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Rudolf steinerskolen i Oslo (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 46,5 56,6 55,5 69,0 65,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 9,2 8,9 7,2 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 2 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,2 106,0 196,7 290,3 142,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 7,1 3,8 2,1 4,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,0 12,5 10,2 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 10,6 9,7 8,1 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 18,1 16,0 11,7 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,6 87,7 92,3 89,6 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 24 034 28 802 29 003 36 183 34 777
Undervisningstimer totalt per elev 57 68 70 87 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no