Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rudolf Steinerskolen i Oslo (privat)
Flyveien 2
0770 OSLO
Org.nr 974117096
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-14. trinn
Skoleeier: Rudolf Steinerskolen i Oslo (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 53,2 46,5 56,6 55,5 69,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,0 9,2 8,9 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 4 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,8 112,2 106,0 196,7 290,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,5 8,1 7,1 3,8 2,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 13,4 13,0 12,5 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 16,8 10,6 9,7 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 20,1 18,1 16,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,9 88,6 87,7 92,3 89,6
Lærertimer som gis til undervisning 22 933 24 034 28 802 29 003 36 183
Undervisningstimer totalt per elev 58 57 68 70 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no