Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rudolf Steinerskolen i Bergen - Skolen (privat)
Rieber-Mohns Veg 15
5230 PARADIS
Org.nr 973159232
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-14. trinn
Skoleeier: Rudolf Steinerskolen i Bergen (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,3 28,6 27,4 21,4 23,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,2 12,4 11,9 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 7 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4 68,9 62,4 31,2 62,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 11,0 13,9 33,7 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 14,0 14,8 14,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 10,2 12,4 12,2 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,7 16,2 15,7 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 92,5 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 613 13 613 13 499 13 367 14 820
Undervisningstimer totalt per elev 65 63 57 59 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no