Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rud skole
Skolevegen 22
2005 RÆLINGEN
Org.nr 974586487
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rælingen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 25,7 24,2 24,2 28,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 18,6 18,7 20,3 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 446,4 130,1 142,2 97,2 205,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,6 11,4 11,4 17,4 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 18,5 18,8 20,4 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 21,9 19,7 21,6 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,3 95,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 831 15 132 15 580 14 967 19 251
Undervisningstimer totalt per elev 42 40 40 37 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no