Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rubbestadneset skule
5420 RUBBESTADNESET
Org.nr 975281299
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 19,8 19,5 13,6 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 10,7 10,8 11,5 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,8 104,5 103,4 67,8 87,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 8,9 9,0 14,9 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 12,6 12,9 11,7 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,3 10,8 10,3 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 15,2 14,3 14,8 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 966 12 137 11 903 8 822 8 299
Undervisningstimer totalt per elev 87 66 65 64 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no