Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Roverud skole
Skolebakken 3
2216 ROVERUD
Org.nr 974576104
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 22,9 21,7 13,8 13,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,4 8,8 9,2 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,7 57,5 131,1 85,0 68,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 13,7 6,2 10,1 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 9,6 10,2 9,1 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 9,3 9,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 11,9 11,2 10,3 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,4 93,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 501 14 994 14 276 9 607 9 611
Undervisningstimer totalt per elev 82 83 81 81 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no