Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Roverud skole
Skolebakken 3
2216 ROVERUD
Org.nr 974576104
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,8 23,8 22,9 21,7 13,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 8,4 8,4 8,8 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,8 78,7 57,5 131,1 85,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 10,0 13,7 6,2 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,2 9,6 10,2 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 9,1 9,3 9,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,0 11,9 11,2 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,3 100,0 100,0 91,4 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 864 15 501 14 994 14 276 9 607
Undervisningstimer totalt per elev 77 82 83 81 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no