Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rotnes skole
Skolebakken 2
1482 NITTEDAL
Org.nr 975272575
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,3 24,7 24,8 27,6 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 18,1 16,6 15,7 14,8 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,5 102,4 86,0 99,5 81,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 15,0 16,7 13,6 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 16,5 15,7 14,9 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 18,9 17,8 16,9 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 97,8 97,4 96,8 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 137 16 906 16 861 18 688 19 748
Undervisningstimer totalt per elev 41 45 47 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no