Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rothaugen skole
Rotthaugsgaten 10
5033 BERGEN
Org.nr 874737992
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,8 44,8 45,7 49,0 47,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,6 12,8 12,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 237,0 177,4 109,1 116,8 145,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 6,4 10,4 9,4 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 16,9 17,1 16,8 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 20,5 19,6 19,1 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,1 98,8 98,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 714 26 549 26 553 28 121 27 274
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 51 52 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no