Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rosten skole
Østre Rosten 43
7075 TILLER
Org.nr 975300102
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 28,1 29,0 31,9 35,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 13,1 13,7 13,3 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 115,4 141,1 91,6 185,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 10,0 8,9 13,1 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 13,4 13,9 13,8 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 17,2 18,0 17,5 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 18,6 19,8 18,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,4 98,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 898 17 274 18 608 19 951 21 757
Undervisningstimer totalt per elev 63 53 51 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no