Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossland skule
Skintveitvegen 11
5917 ROSSLAND
Org.nr 975286169
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 467
Undervisningstimer totalt per elev 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no