Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossland skule
Skintveitvegen 11
5917 ROSSLAND
Org.nr 975286169
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meland kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Rossland skule Meland kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,3 121,1 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 10,8 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 31 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,1 38,0 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 25,5 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 11,1 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 13,6 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 15,4 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3 14,1 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 16,2 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2 17,2 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,9 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 176 78 174 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 78 67 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no