Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossland skule
Skintveitvegen 11
5917 ROSSLAND
Org.nr 975286169
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meland kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 474
Undervisningstimer totalt per elev 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no