Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossland skule
Skintveitvegen 11
5917 ROSSLAND
Org.nr 975286169
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Rossland skule Alver kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 25,7 55 634,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 8 423
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,6 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 16 487 35 211 287
Undervisningstimer totalt per elev 72 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no