Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossland skule
Skintveitvegen 11
5917 ROSSLAND
Org.nr 975286169
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 25,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 487
Undervisningstimer totalt per elev 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no