Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossland skule
Skintveitvegen 11
5917 ROSSLAND
Org.nr 975286169
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meland kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 221
Undervisningstimer totalt per elev 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no