Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossland skule
Skintveitvegen 11
5917 ROSSLAND
Org.nr 975286169
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meland kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Rossland skule Meland kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 24,3 96,6 5 455,0 54 731,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 12,1 12,6 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 17 743 7 831
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,2 61,3 80,7 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 17,7 13,6 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 13,2 13,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,1 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 15,8 17,1 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,9 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 556 61 806 3 399 598 34 514 587
Undervisningstimer totalt per elev 66 59 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no