Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossland skule
Skintveitvegen 11
5917 ROSSLAND
Org.nr 975286169
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Rossland skule 25,4 25,7 25,6 28,3 27,9
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Rossland skule 10,0 9,6 9,6 9,0 9,0
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Rossland skule 5 5 6 6 7
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Rossland skule 49,2 42,6 36,5 35,1 34,2
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Rossland skule 18,6 20,8 24,1 22,1 23,8
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Rossland skule 10,3 10,9 9,7 9,2 9,7
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Rossland skule 13,5 11,7 13,0 11,9 11,6
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Rossland skule 15,2 14,1 14,0 13,5 14,0
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Rossland skule 11,3 11,3
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Rossland skule 13,0 14,4
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Rossland skule 15,2 15,3
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Rossland skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Rossland skule 16 221 16 487 16 474 17 176 17 467
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Rossland skule 70 72 73 78 77
Alver kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no