Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossland skule
Skintveitvegen 11
5917 ROSSLAND
Org.nr 975286169
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Meland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,3 25,4 25,7 25,6 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,0 9,6 9,6 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,2 49,2 42,6 36,5 35,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 18,6 20,8 24,1 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 10,3 10,9 9,7 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,5 11,7 13,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 15,2 14,1 14,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 556 16 221 16 487 16 474 17 176
Undervisningstimer totalt per elev 66 70 72 73 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no