Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossland skule
Skintveitvegen 11
5917 ROSSLAND
Org.nr 975286169
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 25,7 25,6 28,3 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,6 9,6 9,0 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,2 42,6 36,5 35,1 34,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 20,8 24,1 22,1 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,9 9,7 9,2 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 11,7 13,0 11,9 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 14,1 14,0 13,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,3 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 221 16 487 16 474 17 176 17 467
Undervisningstimer totalt per elev 70 72 73 78 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no