Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossfjord barne- og ungdomsskole
Sultindvikveien 69
9302 ROSSFJORDSTRAUMEN
Org.nr 975285359
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Rossfjord barne- og ungdomsskole 10,1 10,0 9,7 8,9 9,7
Lenvik kommune 151,7 168,3 164,4 150,8 154,0
Troms Romsa fylke 1 915,5 1 959,7 1 954,8 1 961,2 1 999,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Rossfjord barne- og ungdomsskole 15,3 14,0 12,9 15,5 14,4
Lenvik kommune 10,9 9,5 9,8 10,6 10,4
Troms Romsa fylke 10,8 10,5 10,6 10,5 10,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Rossfjord barne- og ungdomsskole 1 1 1 0 0
Lenvik kommune 18 24 28 27 23
Troms Romsa fylke 235 234 264 260 274
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Rossfjord barne- og ungdomsskole 171,1 155,4 143,4 319,5 309,3
Lenvik kommune 84,7 61,8 51,1 52,0 61,5
Troms Romsa fylke 78,5 78,7 69,9 70,2 66,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Rossfjord barne- og ungdomsskole 8,2 8,3 8,5 4,6 4,4
Lenvik kommune 11,7 14,0 17,2 18,2 15,2
Troms Romsa fylke 12,3 11,9 13,5 13,3 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Rossfjord barne- og ungdomsskole 15,6 15,6 14,9 18,3 15,8
Lenvik kommune 12,2 11,2 11,2 11,8 11,6
Troms Romsa fylke 11,9 11,5 11,5 11,5 11,1
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Rossfjord barne- og ungdomsskole 19,4 14,2 12,1 13,8 15,9
Lenvik kommune 11,5 9,1 9,6 11,2 11,2
Troms Romsa fylke 12,1 11,9 12,2 12,0 11,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Rossfjord barne- og ungdomsskole 23,8 18,5 17,6 21,2 20,0
Lenvik kommune 14,5 12,0 12,9 14,3 14,3
Troms Romsa fylke 15,2 14,9 15,2 15,1 14,4
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Rossfjord barne- og ungdomsskole 20,8
Lenvik kommune 13,3
Troms Romsa fylke 13,0
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Rossfjord barne- og ungdomsskole 17,7
Lenvik kommune 15,5
Troms Romsa fylke 15,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Rossfjord barne- og ungdomsskole 22,2
Lenvik kommune 14,4
Troms Romsa fylke 15,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Rossfjord barne- og ungdomsskole 98,3 91,3 91,3 100,0 93,6
Lenvik kommune 94,6 92,7 90,9 94,1 95,4
Troms Romsa fylke 97,5 96,2 93,6 94,3 94,8
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Rossfjord barne- og ungdomsskole 6 598 6 584 6 584 6 014 6 568
Lenvik kommune 98 092 108 362 105 267 95 953 98 395
Troms Romsa fylke 1 217 230 1 247 116 1 245 318 1 243 612 1 276 329
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Rossfjord barne- og ungdomsskole 46 51 55 46 49
Lenvik kommune 65 74 73 67 68
Troms Romsa fylke 66 68 67 68 70
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no