Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossfjord barne- og ungdomsskole
Sultindvikveien 69
9302 ROSSFJORDSTRAUMEN
Org.nr 975285359
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 10,0 9,7 8,9 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 14,0 12,9 15,5 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 171,1 155,4 143,4 319,5 309,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 8,3 8,5 4,6 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 15,6 14,9 18,3 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,4 14,2 12,1 13,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 18,5 17,6 21,2 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 91,3 91,3 100,0 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 6 598 6 584 6 584 6 014 6 568
Undervisningstimer totalt per elev 46 51 55 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no