Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rosseland skule
Dronning Mauds Gate 3
4345 BRYNE
Org.nr 975297381
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,0 38,1 41,3 42,9 43,5
Antall elever per årsverk til undervisning 17,7 17,0 15,3 14,9 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,5 103,4 113,1 109,2 120,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 14,1 11,8 12,1 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 16,9 15,3 14,9 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,0 19,6 17,8 17,1 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,1 93,2 95,3 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 160 24 263 26 793 28 177 28 861
Undervisningstimer totalt per elev 42 44 48 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no