Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rosseland skole
Rosselandsvegen 24
4647 BRENNÅSEN
Org.nr 975290689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Songdalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 10,8 12,1 15,2 14,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,4 10,3 9,1 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,8 51,0 29,8 25,3 22,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,7 22,8 32,2 32,7 39,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,3 10,3 9,1 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,2 13,0 13,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 406 6 897 8 333 10 241 9 292
Undervisningstimer totalt per elev 59 55 72 81 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no