Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossabø skole
Spannavegen 75
5532 HAUGESUND
Org.nr 975276058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,4 27,9 27,0 26,5 29,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 14,3 13,7 13,8 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 7 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,2 59,8 58,8 48,4 82,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 20,6 20,9 25,1 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 14,3 13,8 13,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 19,2 17,7 19,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 363 17 872 17 966 17 291 19 274
Undervisningstimer totalt per elev 54 52 54 54 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no