Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rossabø skole
Spannavegen 75
5532 HAUGESUND
Org.nr 975276058
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,5 28,4 27,9 27,0 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 13,6 14,3 13,7 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,8 95,2 59,8 58,8 48,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 12,5 20,6 20,9 25,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 13,6 14,3 13,8 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 18,4 19,2 17,7 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 363 18 363 17 872 17 966 17 291
Undervisningstimer totalt per elev 51 54 52 54 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no