Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rosenholm skole
Nordåsveien 160-162
1251 OSLO
Org.nr 974590050
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 22,0 20,3 23,1 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,8 12,2 11,1 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,6 41,8 33,1 37,1 40,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 27,5 34,6 28,2 26,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,4 12,8 11,5 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 16,0 17,5 17,2 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,7 86,4 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 267 15 923 14 083 16 175 16 763
Undervisningstimer totalt per elev 63 63 61 67 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no