Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rosendal ungdomsskule
Øyro 18
5470 ROSENDAL
Org.nr 975289265
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 664
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no