Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rosendal ungdomsskule
Øyro 18
5470 ROSENDAL
Org.nr 975289265
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Rosendal ungdomsskule 18,6 17,7 16,2 18,0 17,4
Kvinnherad kommune 180,8 177,4 170,4 176,8 175,0
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Rosendal ungdomsskule 9,7 9,3 10,1 10,5 10,5
Kvinnherad kommune 11,0 11,3 11,6 11,1 10,8
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Rosendal ungdomsskule 4 3 2 2 2
Kvinnherad kommune 28 28 24 28 30
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Rosendal ungdomsskule 42,4 54,5 64,9 74,9 71,1
Kvinnherad kommune 62,7 61,4 72,2 59,6 55,1
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Rosendal ungdomsskule 19,5 14,5 13,0 11,7 12,5
Kvinnherad kommune 15,4 15,9 13,8 16,0 17,1
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Rosendal ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvinnherad kommune 11,7 11,7 12,6 11,5 11,2
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Rosendal ungdomsskule 12,9 12,4 13,4 13,9 14,0
Kvinnherad kommune 13,0 14,3 13,3 14,2 13,6
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Rosendal ungdomsskule 16,5 15,2 15,6 14,2 14,4
Kvinnherad kommune 14,7 15,1 15,7 14,9 14,6
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Rosendal ungdomsskule 0,0
Kvinnherad kommune 13,5
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Rosendal ungdomsskule 0,0
Kvinnherad kommune 13,7
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Rosendal ungdomsskule 14,4
Kvinnherad kommune 17,2
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Rosendal ungdomsskule 95,0 94,5 100,0 98,6 89,7
Kvinnherad kommune 97,2 96,0 92,6 96,1 93,4
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Rosendal ungdomsskule 10 411 9 850 8 909 9 909 9 664
Kvinnherad kommune 112 160 108 661 104 178 107 709 108 338
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Rosendal ungdomsskule 68 70 65 63 62
Kvinnherad kommune 64 63 61 64 66
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no