Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rosendal ungdomsskule
Øyro 18
5470 ROSENDAL
Org.nr 975289265
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 17,7 16,2 18,0 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,3 10,1 10,5 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,4 54,5 64,9 74,9 71,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5 14,5 13,0 11,7 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 12,4 13,4 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 15,2 15,6 14,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 94,5 100,0 98,6 89,7
Lærertimer som gis til undervisning 10 411 9 850 8 909 9 909 9 664
Undervisningstimer totalt per elev 68 70 65 63 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no