Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rosendal skole (privat)
Fjerdingen 3
3050 MJØNDALEN
Org.nr 976207076
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rosendal skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,8 14,0 15,2 16,0 15,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 6,6 7,0 6,9 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,3 41,7 44,7 54,7 51,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 15,5 14,9 11,9 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 7,5 7,7 7,9 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,5 7,9 8,7 8,1 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 10,0 10,9 11,1 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,4 94,6 87,8 87,8 88,7
Lærertimer som gis til undervisning 9 334 9 508 10 057 10 646 10 318
Undervisningstimer totalt per elev 92 106 100 102 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no