Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rosenborg skole
Stadsing Dahls Gate 1
7015 TRONDHEIM
Org.nr 875279092
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 53,9 52,2 47,5 48,2 50,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,1 11,3 11,4 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 9 7 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,6 49,0 68,7 67,9 54,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 17,9 14,1 14,2 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 13,4 15,0 15,2 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,2 20,0 20,1 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 774 29 788 26 805 26 783 29 230
Undervisningstimer totalt per elev 65 65 58 57 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no