Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rosenborg skole
Stadsing Dahls Gate 1
7015 TRONDHEIM
Org.nr 875279092
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 52,6 53,9 52,2 47,5 48,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,2 10,1 11,3 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 9 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,0 113,6 49,0 68,7 67,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 7,8 17,9 14,1 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,5 13,4 15,0 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 16,3 16,2 20,0 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 252 30 774 29 788 26 805 26 783
Undervisningstimer totalt per elev 61 65 65 58 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no