Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rong skule
Svartevikvegen 125
5337 RONG
Org.nr 975286061
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,5 16,0 15,4 8,9 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 8,8 9,4 11,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,7 36,9 38,0 29,4 34,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,0 21,5 22,5 35,4 34,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 8,7 9,4 10,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 12,7 12,9 14,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 100,0 100,0 100,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 691 10 696 10 389 6 099 8 493
Undervisningstimer totalt per elev 81 84 79 66 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no