Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rong skule
Svartevikvegen 125
5337 RONG
Org.nr 975286061
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 15,4 8,9 12,4 11,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 9,4 11,3 12,7 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,9 38,0 29,4 34,2 27,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 22,5 35,4 34,6 46,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 9,4 10,9 12,7 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 12,9 14,1 14,5 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,9 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 696 10 389 6 099 8 493 7 866
Undervisningstimer totalt per elev 84 79 66 58 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no