Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Romolslia skole
Tamburhaugen 1
7029 TRONDHEIM
Org.nr 975267806
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 16,7 15,9 14,8 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 12,7 13,0 13,6 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,4 55,6 54,1 52,1 51,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 20,2 21,2 22,9 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,6 13,2 13,8 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 14,8 14,9 15,8 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 167 11 000 10 432 9 577 9 577
Undervisningstimer totalt per elev 70 59 57 54 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no