Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Romolslia skole
Tamburhaugen 1
7029 TRONDHEIM
Org.nr 975267806
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,7 15,9 14,8 14,9 16,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 13,0 13,6 13,4 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,6 54,1 52,1 51,2 58,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 21,2 22,9 22,7 20,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,2 13,8 13,5 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,9 15,8 15,7 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 000 10 432 9 577 9 577 10 564
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 54 55 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no