Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rommetveit skule
Klingenbergvegen 1
5414 STORD
Org.nr 975289486
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 19,4 21,8 19,8 23,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,5 12,5 12,6 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 128,6 118,8 105,9 105,2 74,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 9,9 10,2 10,7 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 13,6 12,5 12,6 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,7 15,2 17,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,5 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 943 12 474 13 985 13 074 13 376
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 60 59 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no