Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rommen skole
Karen Platous Vei 31
0988 OSLO
Org.nr 974590115
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 66,2 69,0 73,7 72,9 63,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,3 10,8 10,2 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 8 9 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,1 95,0 81,5 97,4 109,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 11,7 12,3 9,1 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 15,0 12,8 11,4 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,7 13,1 13,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,2 21,3 18,3 16,2 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 92,2 78,4 95,9 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 42 800 44 291 48 764 45 302 42 494
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 66 70 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no