Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rommen skole
Karen Platous vei 31
0988 OSLO
Org.nr 974590115
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 69,0 73,7 72,9 63,9 57,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 10,8 10,2 11,3 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 7 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,0 81,5 97,4 109,2 82,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 12,3 9,1 9,6 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 12,8 11,4 12,4 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,1 13,4 14,2 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 18,3 16,2 14,5 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 78,4 95,9 85,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 44 291 48 764 45 302 42 494 37 793
Undervisningstimer totalt per elev 58 66 70 63 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no