Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Romerike Steinerskole AS (privat)
Bråteveien 200
2013 SKJETTEN
Org.nr 820386272
Privatskole
Grunnskole
Skoleeier: Romerike Steinerskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Romerike Steinerskole AS (privat)
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no