Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Romedal ungdomsskole
Mågårdvegen 24
2334 ROMEDAL
Org.nr 975270904
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,0 21,2 17,2 15,8 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 10,7 13,4 14,7 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,4 74,2 54,9 57,0 49,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 12,3 20,6 22,5 24,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 14,2 17,8 19,5 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,8 18,9 21,5 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 112 11 875 9 569 9 082 9 519
Undervisningstimer totalt per elev 55 62 49 45 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no