Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rombak Montessoriskole (privat)
Fagerjordveien 194
8519 NARVIK
Org.nr 911562596
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rombak Privatskole forening (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,6 3,2 3,1 3,6 3,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 8,3 9,3 8,9 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,5 41,0 45,9 31,0 27,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 19,4 19,4 27,4 27,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 9,2 10,3 9,7 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 11,9 13,4 12,4 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 70,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 617 2 222 2 222 2 593 2 593
Undervisningstimer totalt per elev 97 89 79 84 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no