Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rom skole
Gramveien 63
1832 ASKIM
Org.nr 975280632
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,1 19,4 16,6 21,7 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 13,7 14,7 12,6 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,3 90,5 136,6 134,0 107,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 13,0 9,9 8,8 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 13,6 14,7 14,2 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 20,8 15,7 17,3 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,6 88,9 86,2 82,7 87,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 716 12 373 11 260 15 020 13 543
Undervisningstimer totalt per elev 68 54 50 59 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no