Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rollsløkken skole
Rollsløkkvegen 19
2318 HAMAR
Org.nr 975269922
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 24,2 26,2 27,7 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 15,1 14,1 13,0 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 10 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,0 42,9 33,3 34,5 39,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,7 30,5 36,4 32,4 27,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 15,1 14,1 13,5 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 21,9 20,5 21,9 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,2 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,4 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 341 15 550 16 655 17 664 18 674
Undervisningstimer totalt per elev 50 49 53 57 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no