Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rolland skole
Åslia 13
5115 ULSET
Org.nr 974737825
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 21,6 23,4 24,4 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 16,1 16,2 16,0 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 160,3 130,5 120,2 137,5 96,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 10,9 11,0 9,5 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 16,0 16,4 16,1 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,8 18,7 19,4 18,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 292 14 156 14 164 14 815 15 967
Undervisningstimer totalt per elev 42 46 46 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no