Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rollag kommune
Kommunenr 0632
Alle grunnskoler med adresse i Rollag kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 571
Undervisningstimer totalt per elev 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no