Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rollag kommune
Kommunenr 0632
Alle grunnskoler med adresse i Rollag kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,7 19,4 19,2 19,2 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,0 7,5 7,2 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,0 54,6 52,2 59,8 69,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 12,9 12,8 10,4 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 9,0 9,0 7,7 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 8,5 7,5 8,8 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 12,5 11,9 10,5 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 98,6 98,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 805 12 197 12 008 11 742 11 571
Undervisningstimer totalt per elev 81 89 94 99 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no