Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rollag kommune
Kommunenr 0632
Alle grunnskoler med adresse i Rollag kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Beiarn kommune 13,9 17,4 17,2 18,2 19,0
Berlevåg kommune 15,8 16,6 15,7 16,2 15,4
Bremanger kommune 61,8 59,8 58,3 54,7 58,1
Bygland kommune 18,8 18,6 18,7 18,7 19,5
Deatnu - Tana kommune 56,3 52,6 46,0 48,5 54,1
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 35,5 37,2 32,1 35,4 38,8
Engerdal kommune 20,4 22,1 19,1 20,7 22,3
Etnedal kommune 20,2 18,8 18,0 18,5 18,5
Evenes kommune 16,6 16,9 15,1 15,1 15,9
Fyresdal kommune 20,3 17,6 21,7 22,1 23,4
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 32,8 31,5 36,4 34,1 38,5
Gamvik kommune 20,1 19,1 16,3 14,2 13,6
Gildeskål kommune 36,5 34,9 33,4 31,6 30,1
Grong kommune 37,5 35,4 29,2 33,9 31,8
Hamarøy - Hábmer kommune 24,9 25,9 23,3 26,1 29,1
Hasvik kommune 17,8 18,4 17,8 17,4 17,6
Hattfjelldal kommune 38,2 37,2 33,4 26,6 24,4
Ibestad kommune 21,2 25,6 28,6 27,5 24,8
Jondal kommune 15,6 14,6 16,1 17,7 16,8
Karlsøy kommune 36,4 32,0 31,6 29,2 28,4
Kvalsund kommune 19,3 19,0 21,1 20,8 19,7
Kvæfjord kommune 49,7 51,0 54,2 52,3 50,1
Kvænangen kommune 24,9 21,9 20,2 18,4 16,3
Lebesby kommune 27,1 27,2 26,3 25,7 28,1
Loabák - Lavangen kommune 16,8 15,1 20,1 19,5 22,2
Loppa kommune 18,2 25,9 22,0 16,5 15,0
Lyngen kommune 46,4 39,0 39,7 36,5 33,3
Lærdal kommune 27,6 32,1 28,8 28,1 25,3
Masfjorden kommune 32,8 31,6 31,3 34,3 34,9
Måsøy kommune 19,6 18,5 16,3 18,0 17,3
Namsskogan kommune 16,1 12,9 14,6 17,0 16,2
Nesna kommune 22,5 24,0 24,2 23,6 24,2
Norddal kommune 28,2 28,6 28,6 38,0 30,9
Nore og Uvdal kommune 29,5 34,7 31,8 31,4 31,0
Raarvihke - Røyrvik kommune 7,3 8,4 8,9 9,0 8,9
Rollag kommune 20,7 19,4 19,2 19,2 19,1
Røst kommune 12,0 11,9 11,7 24,6 11,8
Smøla kommune 30,0 27,7 27,0 26,2 25,5
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 23,4 30,9 31,7 31,7 32,5
Sørfold kommune 39,9 38,5 40,5 38,5 40,1
Tydal kommune 14,2 13,4 12,9 12,6 12,1
Ulvik kommune 19,0 18,6 17,5 18,4 17,0
Valle kommune 19,2 20,9 19,4 21,5 22,4
Vang kommune 26,0 20,8 21,5 22,0 21,4
Vega kommune 19,3 16,8 22,0 23,6 22,9
Åmli kommune 24,0 24,9 24,3 31,7 26,6
Åseral kommune 24,1 18,7 16,4 16,8 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Beiarn kommune 8,0 6,0 5,6 5,9 5,4
Berlevåg kommune 6,9 5,8 6,4 6,2 5,7
Bremanger kommune 8,4 8,5 9,2 9,4 8,4
Bygland kommune 8,1 8,8 9,3 7,8 7,5
Deatnu - Tana kommune 6,4 6,2 7,0 6,9 6,5
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 7,0 6,6 7,1 6,6 6,3
Engerdal kommune 9,4 8,4 9,9 8,8 7,6
Etnedal kommune 9,0 10,2 10,4 9,4 9,3
Evenes kommune 9,8 9,3 10,3 10,4 10,0
Fyresdal kommune 9,4 10,8 8,7 8,8 8,6
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 7,7 7,5 6,3 6,3 5,7
Gamvik kommune 5,3 5,2 5,7 5,9 5,7
Gildeskål kommune 7,0 7,1 7,1 7,2 7,5
Grong kommune 7,8 8,3 10,4 8,5 9,1
Hamarøy - Hábmer kommune 7,5 7,5 8,9 7,7 7,1
Hasvik kommune 5,8 5,5 5,7 5,6 5,7
Hattfjelldal kommune 6,2 6,4 6,5 6,9 7,5
Ibestad kommune 6,9 5,6 6,4 4,9 5,0
Jondal kommune 8,6 9,5 8,4 8,3 8,5
Karlsøy kommune 5,8 6,2 6,4 6,4 6,2
Kvalsund kommune 6,1 5,8 4,5 5,0 5,1
Kvæfjord kommune 7,9 7,7 7,3 7,5 7,4
Kvænangen kommune 6,5 6,9 7,4 7,4 7,6
Lebesby kommune 6,8 7,4 6,5 5,9 5,4
Loabák - Lavangen kommune 7,4 9,8 8,6 8,4 6,9
Loppa kommune 5,2 4,2 3,7 4,7 5,1
Lyngen kommune 8,6 8,8 8,2 8,5 9,5
Lærdal kommune 9,5 8,9 9,8 10,1 10,7
Masfjorden kommune 6,6 6,9 7,3 7,1 7,1
Måsøy kommune 6,3 6,2 7,2 6,5 6,7
Namsskogan kommune 7,1 7,9 7,6 7,1 6,9
Nesna kommune 10,3 9,1 9,6 10,1 9,9
Norddal kommune 8,1 7,8 7,5 5,8 7,3
Nore og Uvdal kommune 10,0 8,8 9,7 9,0 8,5
Raarvihke - Røyrvik kommune 8,6 7,7 7,2 7,8 7,6
Rollag kommune 8,8 8,0 7,5 7,2 7,1
Røst kommune 5,4 4,9 4,6 2,2 4,5
Smøla kommune 9,1 9,2 9,5 9,5 10,0
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 9,8 8,4 7,6 7,9 7,1
Sørfold kommune 6,9 6,9 6,6 7,0 6,4
Tydal kommune 6,3 6,5 7,2 6,9 6,2
Ulvik kommune 7,5 8,1 8,1 7,2 9,1
Valle kommune 8,9 7,7 9,7 7,6 7,2
Vang kommune 7,7 8,7 9,6 9,9 10,4
Vega kommune 8,5 8,0 7,7 7,6 7,6
Åmli kommune 10,1 9,5 9,3 7,0 8,2
Åseral kommune 7,2 7,9 9,1 8,3 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Beiarn kommune 1 3 3 4 4
Berlevåg kommune 1 1 0 1 1
Bremanger kommune 8 9 11 10 9
Bygland kommune 1 1 1 2 3
Deatnu - Tana kommune 6 9 6 7 7
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 4 4 4 4 5
Engerdal kommune 5 4 6 6 8
Etnedal kommune 4 3 3 4 3
Evenes kommune 1 1 2 1 1
Fyresdal kommune 3 5 4 6 5
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3 4 4 3 3
Gamvik kommune 1 1 2 1 0
Gildeskål kommune 5 5 5 5 3
Grong kommune 6 4 5 4 5
Hamarøy - Hábmer kommune 2 3 4 2 3
Hasvik kommune 0 1 0 1 1
Hattfjelldal kommune 4 4 5 4 3
Ibestad kommune 4 4 4 1 2
Jondal kommune 2 2 2 3 2
Karlsøy kommune 3 3 3 2 2
Kvalsund kommune 2 2 2 2 2
Kvæfjord kommune 6 7 9 8 10
Kvænangen kommune 3 5 5 4 3
Lebesby kommune 1 2 2 2 2
Loabák - Lavangen kommune 3 2 5 2 2
Loppa kommune 0 1 1 1 2
Lyngen kommune 7 6 7 7 7
Lærdal kommune 2 5 4 5 4
Masfjorden kommune 5 7 5 6 6
Måsøy kommune 1 1 2 1 1
Namsskogan kommune 2 2 2 3 4
Nesna kommune 5 5 7 7 6
Norddal kommune 3 2 2 3 2
Nore og Uvdal kommune 4 4 5 4 5
Raarvihke - Røyrvik kommune 1 1 1 1 1
Rollag kommune 3 3 2 2 2
Røst kommune 0 0 0 0 0
Smøla kommune 7 8 7 9 9
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 2 3 3 3 3
Sørfold kommune 6 5 6 7 5
Tydal kommune 1 2 1 1 1
Ulvik kommune 3 2 3 2 4
Valle kommune 3 3 3 2 2
Vang kommune 4 4 6 6 7
Vega kommune 2 5 7 5 9
Åmli kommune 4 2 3 1 2
Åseral kommune 3 4 4 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Beiarn kommune 119,3 33,2 29,6 24,4 23,0
Berlevåg kommune 85,5 95,6 209,8 161,1 92,9
Bremanger kommune 61,1 49,9 45,9 48,2 50,7
Bygland kommune 127,2 152,0 129,5 77,0 52,7
Deatnu - Tana kommune 49,7 33,0 50,9 43,0 39,7
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 50,8 51,4 50,0 50,8 43,8
Engerdal kommune 37,1 45,1 27,8 28,5 20,3
Etnedal kommune 38,3 47,3 60,3 42,2 51,3
Evenes kommune 201,3 175,0 85,3 191,9 171,8
Fyresdal kommune 49,4 32,0 42,4 27,5 33,2
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 62,9 54,9 52,9 58,2 57,9
Gamvik kommune 128,0 88,0 44,3 74,5 237,5
Gildeskål kommune 49,4 44,2 44,0 45,1 61,8
Grong kommune 45,3 66,2 51,0 59,0 54,6
Hamarøy - Hábmer kommune 74,8 67,4 43,8 78,4 67,6
Hasvik kommune 348,1 178,8 460,0 116,9 92,0
Hattfjelldal kommune 45,4 39,7 37,6 45,1 55,9
Ibestad kommune 32,8 36,6 41,3 123,5 51,8
Jondal kommune 46,4 54,0 47,5 38,0 58,8
Karlsøy kommune 65,9 70,5 59,2 82,9 78,7
Kvalsund kommune 57,0 53,1 46,3 46,2 46,2
Kvæfjord kommune 61,5 49,9 39,3 43,4 31,6
Kvænangen kommune 51,1 24,6 24,8 34,0 32,8
Lebesby kommune 116,3 76,7 64,2 67,8 74,3
Loabák - Lavangen kommune 40,7 64,3 32,4 80,6 70,5
Loppa kommune 225,7 104,8 48,5 47,5 41,4
Lyngen kommune 48,9 51,1 42,8 39,1 39,1
Lærdal kommune 121,8 53,6 59,8 54,1 55,3
Masfjorden kommune 41,9 27,3 43,8 37,6 38,0
Måsøy kommune 103,5 75,0 65,2 203,7 120,0
Namsskogan kommune 52,0 46,0 56,1 33,9 25,0
Nesna kommune 45,2 39,8 29,9 33,5 37,0
Norddal kommune 81,3 109,7 93,5 67,9 119,1
Nore og Uvdal kommune 63,7 79,5 57,7 61,6 50,0
Raarvihke - Røyrvik kommune 39,2 65,2 63,5 91,8 63,3
Rollag kommune 58,0 54,6 52,2 59,8 69,6
Røst kommune 0,0 527,3 757,1 364,3 0,0
Smøla kommune 32,6 26,4 33,6 25,6 27,3
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 95,2 82,4 76,1 63,8 70,4
Sørfold kommune 39,4 44,9 38,3 34,5 40,7
Tydal kommune 56,5 49,7 59,1 57,8 75,0
Ulvik kommune 46,3 53,0 44,4 54,2 36,5
Valle kommune 57,5 51,0 47,9 59,8 61,0
Vang kommune 38,4 40,1 29,4 33,4 27,8
Vega kommune 66,2 26,2 19,0 27,5 16,8
Åmli kommune 60,0 104,5 74,3 138,9 107,0
Åseral kommune 47,6 30,3 33,6 54,8 49,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Beiarn kommune 6,3 15,7 16,9 20,0 19,2
Berlevåg kommune 7,4 5,5 2,6 3,3 5,5
Bremanger kommune 12,8 15,6 18,1 17,4 15,0
Bygland kommune 6,1 5,4 6,5 9,3 13,1
Deatnu - Tana kommune 11,5 17,0 12,2 14,0 13,3
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 11,7 11,3 12,5 11,8 12,8
Engerdal kommune 22,7 17,0 31,0 27,6 34,1
Etnedal kommune 21,0 18,4 15,4 20,0 16,4
Evenes kommune 4,7 5,0 10,8 4,9 5,3
Fyresdal kommune 16,3 30,3 18,4 28,5 22,3
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 10,6 12,0 10,9 9,9 9,0
Gamvik kommune 3,7 5,2 10,7 7,5 2,4
Gildeskål kommune 12,9 14,9 14,9 15,1 11,3
Grong kommune 15,3 11,0 17,2 12,4 14,7
Hamarøy - Hábmer kommune 9,2 10,0 18,0 8,7 9,3
Hasvik kommune 1,5 2,8 1,1 4,4 5,7
Hattfjelldal kommune 10,0 11,4 13,9 14,2 12,3
Ibestad kommune 20,2 14,4 14,3 3,7 8,9
Jondal kommune 16,0 15,4 14,9 18,6 12,6
Karlsøy kommune 8,0 8,2 9,8 7,0 7,1
Kvalsund kommune 9,3 9,4 8,4 9,4 9,3
Kvæfjord kommune 11,2 13,1 16,0 14,7 20,0
Kvænangen kommune 10,6 24,3 25,2 19,1 20,7
Lebesby kommune 4,8 7,6 8,8 7,9 6,5
Loabák - Lavangen kommune 17,3 15,2 23,5 9,2 9,0
Loppa kommune 1,9 2,4 6,0 8,4 10,1
Lyngen kommune 15,7 15,7 17,8 19,7 22,3
Lærdal kommune 7,3 14,2 14,2 16,0 16,9
Masfjorden kommune 14,4 23,3 14,6 16,8 16,7
Måsøy kommune 5,9 7,6 10,1 3,0 5,2
Namsskogan kommune 12,4 15,5 12,3 18,6 24,7
Nesna kommune 21,6 21,8 29,7 27,7 24,5
Norddal kommune 9,5 6,9 7,5 7,9 5,6
Nore og Uvdal kommune 14,9 10,1 15,3 13,3 15,7
Raarvihke - Røyrvik kommune 20,4 10,6 9,5 6,7 10,1
Rollag kommune 13,2 12,9 12,8 10,4 8,8
Røst kommune 0,0 0,9 0,6 0,6 0,0
Smøla kommune 23,9 30,7 25,7 34,3 34,3
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 9,8 8,6 8,4 10,6 8,7
Sørfold kommune 15,8 14,0 15,4 17,8 13,6
Tydal kommune 9,8 11,4 10,6 10,1 7,3
Ulvik kommune 14,2 12,7 15,7 11,7 21,0
Valle kommune 14,0 14,2 16,2 11,1 9,7
Vang kommune 17,3 19,7 29,6 26,0 32,6
Vega kommune 11,5 30,5 33,8 21,6 37,2
Åmli kommune 14,6 8,1 11,2 4,5 6,9
Åseral kommune 12,0 23,1 24,1 13,5 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Beiarn kommune 7,9 6,7 6,5 6,0 5,2
Berlevåg kommune 7,9 5,4 5,6 6,3 6,8
Bremanger kommune 8,5 9,2 10,4 10,7 9,2
Bygland kommune 7,5 9,6 10,7 8,3 7,2
Deatnu - Tana kommune 7,5 7,1 8,0 7,8 6,9
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 8,1 8,0 8,1 7,7 7,5
Engerdal kommune 10,6 8,7 10,2 10,6 8,3
Etnedal kommune 10,5 13,5 13,0 11,6 10,5
Evenes kommune 12,0 11,4 11,6 11,5 11,6
Fyresdal kommune 11,5 13,0 9,4 10,0 9,6
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 8,4 8,4 7,0 7,2 6,5
Gamvik kommune 6,0 6,2 7,8 7,9 6,9
Gildeskål kommune 6,9 8,0 8,1 8,5 8,7
Grong kommune 7,8 8,8 10,1 8,8 9,4
Hamarøy - Hábmer kommune 8,5 8,5 9,5 8,5 7,4
Hasvik kommune 6,3 5,7 6,2 5,7 5,8
Hattfjelldal kommune 6,7 6,6 7,0 6,6 7,3
Ibestad kommune 8,7 5,6 5,3 5,9 5,8
Jondal kommune 10,0 10,0 9,9 9,7 10,3
Karlsøy kommune 7,3 6,9 7,0 6,7 6,8
Kvalsund kommune 6,6 6,3 5,3 6,1 5,7
Kvæfjord kommune 8,9 9,1 8,8 8,1 8,0
Kvænangen kommune 7,0 7,2 8,2 9,2 8,4
Lebesby kommune 8,0 8,0 7,1 6,5 6,2
Loabák - Lavangen kommune 8,5 10,4 9,5 8,9 8,0
Loppa kommune 6,0 5,2 4,0 4,9 5,5
Lyngen kommune 9,7 10,3 9,3 9,8 11,3
Lærdal kommune 9,2 8,1 8,9 9,7 10,5
Masfjorden kommune 7,8 7,9 8,6 7,8 8,4
Måsøy kommune 7,4 8,0 8,9 7,1 7,7
Namsskogan kommune 6,5 7,8 8,4 8,0 7,9
Nesna kommune 12,0 10,3 11,2 11,1 9,9
Norddal kommune 9,1 9,4 8,6 6,4 7,9
Nore og Uvdal kommune 10,2 10,1 10,1 9,6 8,7
Raarvihke - Røyrvik kommune 9,9 8,8 8,9 8,4 7,2
Rollag kommune 9,8 9,0 9,0 7,7 8,1
Røst kommune 8,7 5,1 8,3 4,5 9,3
Smøla kommune 9,1 9,4 9,2 10,3 10,5
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 11,5 9,8 8,9 9,0 7,9
Sørfold kommune 7,9 7,6 7,6 7,0 6,6
Tydal kommune 7,7 8,6 8,5 8,8 7,2
Ulvik kommune 7,2 7,8 8,6 7,7 9,4
Valle kommune 8,4 8,6 11,4 8,3 7,5
Vang kommune 8,5 10,6 10,8 12,8 12,6
Vega kommune 8,9 9,0 9,8 9,9 8,7
Åmli kommune 10,6 10,2 10,0 10,6 10,0
Åseral kommune 6,9 9,2 9,8 9,4 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn
Beiarn kommune 11,3 6,8 6,0 7,9 8,9
Berlevåg kommune 7,4 8,8 10,6 8,3 5,9
Bremanger kommune 10,9 9,8 10,1 10,4 9,9
Bygland kommune 13,0 10,2 10,3 10,2 11,4
Deatnu - Tana kommune 7,9 8,1 9,0 8,9 9,5
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 7,0 5,9 7,3 7,0 7,0
Engerdal kommune 10,3 10,6 12,6 9,2 9,1
Etnedal kommune 9,8 9,1 10,0 8,9 10,2
Evenes kommune 10,3 10,1 12,1 12,3 11,0
Fyresdal kommune 9,0 11,0 11,0 9,8 10,1
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 9,3 9,0 7,7 7,4 6,6
Gamvik kommune 6,0 5,8 5,5 5,6 5,6
Gildeskål kommune 9,5 7,5 7,3 6,9 7,3
Grong kommune 11,0 10,2 14,9 10,3 11,6
Hamarøy - Hábmer kommune 8,4 8,6 11,6 9,1 9,3
Hasvik kommune 6,5 6,8 6,5 7,1 7,4
Hattfjelldal kommune 7,3 8,0 7,6 10,5 11,2
Ibestad kommune 7,7 8,1 10,8 5,6 6,1
Jondal kommune 9,1 11,6 8,5 8,4 7,8
Karlsøy kommune 5,9 7,1 7,8 8,8 7,0
Kvalsund kommune 7,1 6,8 4,1 4,5 5,7
Kvæfjord kommune 8,7 7,9 7,3 9,0 8,9
Kvænangen kommune 7,8 9,2 8,8 7,2 9,4
Lebesby kommune 7,8 9,4 8,0 7,0 5,9
Loabák - Lavangen kommune 8,8 11,7 10,0 14,0 9,4
Loppa kommune 5,8 4,6 4,7 6,1 6,4
Lyngen kommune 10,2 11,1 10,7 10,8 11,5
Lærdal kommune 13,7 14,7 16,6 15,1 14,9
Masfjorden kommune 7,0 7,5 7,4 8,2 6,7
Måsøy kommune 6,5 5,7 6,6 7,3 6,9
Namsskogan kommune 11,1 10,6 8,9 7,4 7,0
Nesna kommune 10,3 9,4 10,0 11,6 13,5
Norddal kommune 9,0 7,8 8,1 6,5 8,4
Nore og Uvdal kommune 13,4 10,0 12,9 11,3 11,8
Raarvihke - Røyrvik kommune 8,8 9,1 7,2 10,0 12,0
Rollag kommune 10,0 8,5 7,5 8,8 8,2
Røst kommune 4,9 6,0 3,5 1,3 2,5
Smøla kommune 12,1 11,7 13,2 11,1 12,5
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 12,8 9,9 9,0 9,4 8,9
Sørfold kommune 7,4 8,1 7,2 9,8 8,3
Tydal kommune 6,8 6,7 7,8 6,8 6,3
Ulvik kommune 11,1 11,9 10,1 8,8 12,9
Valle kommune 13,1 8,2 9,3 8,9 9,4
Vang kommune 8,2 8,0 10,4 8,8 10,2
Vega kommune 10,8 8,9 6,9 6,7 8,6
Åmli kommune 12,9 11,6 11,4 5,8 8,4
Åseral kommune 10,2 8,4 11,0 8,9 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning
Beiarn kommune 11,3 7,5 7,1 7,1 6,5
Berlevåg kommune 9,6 7,7 8,6 8,4 7,9
Bremanger kommune 11,9 12,3 13,5 13,3 12,3
Bygland kommune 10,4 11,3 12,0 9,8 9,2
Deatnu - Tana kommune 9,2 9,8 10,9 10,0 9,8
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 9,4 10,3 10,6 9,3 8,4
Engerdal kommune 13,3 12,7 25,8 15,2 14,9
Etnedal kommune 12,1 13,2 12,7 12,3 11,7
Evenes kommune 13,6 13,8 13,9 15,1 13,8
Fyresdal kommune 13,2 14,9 12,6 13,8 13,8
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 11,3 10,4 8,7 9,7 8,0
Gamvik kommune 7,5 7,2 7,9 7,3 6,8
Gildeskål kommune 8,9 9,0 9,2 9,9 9,9
Grong kommune 10,4 11,3 15,1 12,5 12,9
Hamarøy - Hábmer kommune 9,9 10,4 12,5 9,7 8,9
Hasvik kommune 6,7 6,4 6,8 6,5 6,7
Hattfjelldal kommune 9,3 9,0 8,5 9,6 10,1
Ibestad kommune 12,2 10,6 11,3 9,5 7,8
Jondal kommune 10,7 11,5 10,6 10,5 10,7
Karlsøy kommune 8,1 9,0 9,5 9,6 8,9
Kvalsund kommune 8,4 7,1 5,4 7,1 6,4
Kvæfjord kommune 12,2 11,5 11,4 11,1 10,8
Kvænangen kommune 8,4 9,4 11,1 10,8 9,7
Lebesby kommune 9,5 10,3 9,3 7,7 7,5
Loabák - Lavangen kommune 10,2 14,2 13,4 13,1 10,6
Loppa kommune 7,0 5,6 4,7 6,0 6,8
Lyngen kommune 12,1 13,3 11,7 12,5 14,1
Lærdal kommune 12,0 11,2 12,6 13,9 15,0
Masfjorden kommune 8,9 9,2 9,3 9,4 9,0
Måsøy kommune 8,2 7,7 9,0 7,8 8,2
Namsskogan kommune 9,3 9,4 9,5 9,8 8,9
Nesna kommune 19,1 14,6 16,1 17,0 14,6
Norddal kommune 10,7 10,6 10,9 8,6 10,7
Nore og Uvdal kommune 16,6 12,2 14,1 12,4 11,3
Raarvihke - Røyrvik kommune 10,0 9,6 8,5 9,3 9,1
Rollag kommune 13,8 12,5 11,9 10,5 10,3
Røst kommune 7,2 5,9 5,9 2,9 5,7
Smøla kommune 12,4 12,1 12,8 15,8 15,2
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 15,2 13,1 11,0 11,3 9,9
Sørfold kommune 9,0 9,9 8,8 9,0 8,6
Tydal kommune 10,0 11,6 11,4 9,7 8,3
Ulvik kommune 10,0 10,0 10,5 10,2 16,2
Valle kommune 11,0 11,3 13,5 9,6 9,3
Vang kommune 10,5 11,5 13,0 14,7 15,0
Vega kommune 13,6 11,2 11,2 11,2 10,6
Åmli kommune 13,1 11,9 12,0 9,3 12,3
Åseral kommune 9,6 10,7 12,0 10,9 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Beiarn kommune 6,4
Berlevåg kommune 6,4
Bremanger kommune 10,3
Bygland kommune 8,4
Deatnu - Tana kommune 9,7
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 8,4
Engerdal kommune 11,1
Etnedal kommune 11,4
Evenes kommune 10,4
Fyresdal kommune 11,5
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 8,0
Gamvik kommune 7,8
Gildeskål kommune 11,0
Grong kommune 12,3
Hamarøy - Hábmer kommune 7,6
Hasvik kommune 5,8
Hattfjelldal kommune 6,9
Ibestad kommune 6,7
Jondal kommune 11,4
Karlsøy kommune 7,8
Kvalsund kommune 5,5
Kvæfjord kommune 8,2
Kvænangen kommune 8,0
Lebesby kommune 8,1
Loabák - Lavangen kommune 9,0
Loppa kommune 6,4
Lyngen kommune 13,8
Lærdal kommune 13,7
Masfjorden kommune 9,5
Måsøy kommune 7,9
Namsskogan kommune 8,3
Nesna kommune 13,1
Norddal kommune 9,3
Nore og Uvdal kommune 10,1
Raarvihke - Røyrvik kommune 5,9
Rollag kommune 8,9
Røst kommune 12,9
Smøla kommune 13,8
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 8,6
Sørfold kommune 6,6
Tydal kommune 8,5
Ulvik kommune 12,6
Valle kommune 7,3
Vang kommune 17,1
Vega kommune 9,3
Åmli kommune 12,5
Åseral kommune 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Beiarn kommune 4,4
Berlevåg kommune 9,3
Bremanger kommune 12,2
Bygland kommune 7,4
Deatnu - Tana kommune 7,6
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 8,1
Engerdal kommune 13,8
Etnedal kommune 11,4
Evenes kommune 20,3
Fyresdal kommune 16,2
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 7,7
Gamvik kommune 6,3
Gildeskål kommune 10,2
Grong kommune 11,9
Hamarøy - Hábmer kommune 9,0
Hasvik kommune 6,6
Hattfjelldal kommune 11,4
Ibestad kommune 9,0
Jondal kommune 11,9
Karlsøy kommune 10,5
Kvalsund kommune 7,1
Kvæfjord kommune 11,5
Kvænangen kommune 11,9
Lebesby kommune 7,8
Loabák - Lavangen kommune 12,2
Loppa kommune 7,1
Lyngen kommune 15,7
Lærdal kommune 13,6
Masfjorden kommune 10,7
Måsøy kommune 9,2
Namsskogan kommune 10,1
Nesna kommune 12,6
Norddal kommune 11,4
Nore og Uvdal kommune 10,3
Raarvihke - Røyrvik kommune 9,2
Rollag kommune 10,6
Røst kommune 10,2
Smøla kommune 14,9
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 10,3
Sørfold kommune 10,6
Tydal kommune 10,5
Ulvik kommune 18,7
Valle kommune 10,6
Vang kommune 13,7
Vega kommune 12,8
Åmli kommune 13,3
Åseral kommune 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Beiarn kommune 10,0
Berlevåg kommune 8,1
Bremanger kommune 14,8
Bygland kommune 12,5
Deatnu - Tana kommune 13,4
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 8,6
Engerdal kommune 20,5
Etnedal kommune 12,4
Evenes kommune 14,3
Fyresdal kommune 14,4
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 8,4
Gamvik kommune 6,4
Gildeskål kommune 8,5
Grong kommune 14,9
Hamarøy - Hábmer kommune 10,5
Hasvik kommune 8,9
Hattfjelldal kommune 14,7
Ibestad kommune 8,0
Jondal kommune 9,2
Karlsøy kommune 8,7
Kvalsund kommune 7,0
Kvæfjord kommune 14,4
Kvænangen kommune 9,8
Lebesby kommune 6,8
Loabák - Lavangen kommune 11,4
Loppa kommune 7,0
Lyngen kommune 13,0
Lærdal kommune 17,9
Masfjorden kommune 7,2
Måsøy kommune 7,7
Namsskogan kommune 8,6
Nesna kommune 18,9
Norddal kommune 11,8
Nore og Uvdal kommune 14,1
Raarvihke - Røyrvik kommune 12,5
Rollag kommune 11,2
Røst kommune 2,5
Smøla kommune 17,8
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 10,9
Sørfold kommune 9,6
Tydal kommune 6,9
Ulvik kommune 19,7
Valle kommune 10,7
Vang kommune 14,2
Vega kommune 10,2
Åmli kommune 11,3
Åseral kommune 14,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Beiarn kommune 100,0 87,6 100,0 89,4 96,5
Berlevåg kommune 90,0 97,8 75,4 87,3 82,4
Bremanger kommune 93,0 89,3 93,1 96,3 93,3
Bygland kommune 100,0 92,8 96,2 98,1 100,0
Deatnu - Tana kommune 92,5 94,4 84,4 77,4 75,2
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 88,1 81,2 84,0 82,4 96,4
Engerdal kommune 94,3 79,8 82,7 69,7 66,0
Etnedal kommune 94,8 97,6 100,0 100,0 93,2
Evenes kommune 93,4 93,3 100,0 98,7 100,0
Fyresdal kommune 96,5 75,0 94,4 92,4 98,0
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 96,5 93,1 87,9 88,1 91,4
Gamvik kommune 90,9 73,8 89,8 64,6 63,4
Gildeskål kommune 80,9 90,4 73,8 79,6 72,5
Grong kommune 96,3 91,8 82,9 80,8 84,0
Hamarøy - Hábmer kommune 98,1 97,0 94,2 89,5 84,1
Hasvik kommune 93,4 83,4 100,0 92,5 80,7
Hattfjelldal kommune 94,7 90,7 84,1 93,2 95,1
Ibestad kommune 93,3 91,5 88,2 88,4 85,9
Jondal kommune 100,0 93,7 92,8 97,1 100,0
Karlsøy kommune 100,0 96,8 94,9 95,9 95,4
Kvalsund kommune 94,9 77,3 96,6 93,2 97,2
Kvæfjord kommune 95,1 95,1 83,4 89,6 91,9
Kvænangen kommune 99,6 99,4 92,7 93,2 96,7
Lebesby kommune 75,7 83,1 76,2 83,9 81,6
Loabák - Lavangen kommune 100,0 93,4 87,4 92,9 72,8
Loppa kommune 98,1 96,0 82,1 79,4 72,0
Lyngen kommune 98,0 93,7 91,8 94,0 96,1
Lærdal kommune 100,0 98,0 99,1 88,0 91,6
Masfjorden kommune 90,7 95,3 99,3 93,0 96,8
Måsøy kommune 94,8 90,9 74,3 77,4 76,6
Namsskogan kommune 89,1 82,4 88,2 68,6 83,1
Nesna kommune 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Norddal kommune 91,8 92,5 82,5 86,7 99,4
Nore og Uvdal kommune 100,0 95,9 83,5 92,9 90,7
Raarvihke - Røyrvik kommune 97,1 92,5 91,4 73,2 75,3
Rollag kommune 98,7 98,6 98,6 100,0 100,0
Røst kommune 95,3 95,6 95,3 95,3 100,0
Smøla kommune 96,3 84,5 75,4 79,8 77,3
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 99,1 92,5 96,6 95,2 96,4
Sørfold kommune 100,0 98,3 99,0 96,8 99,7
Tydal kommune 93,3 100,0 98,3 91,8 91,3
Ulvik kommune 99,3 87,3 97,1 94,8 84,5
Valle kommune 92,5 97,2 91,0 91,2 100,0
Vang kommune 99,6 100,0 95,5 97,6 99,6
Vega kommune 99,3 100,0 94,9 96,8 100,0
Åmli kommune 100,0 97,1 99,4 100,0 93,7
Åseral kommune 96,4 96,1 95,3 98,9 96,9
Lærertimer som gis til undervisning
Beiarn kommune 9 419 10 796 10 864 10 800 11 053
Berlevåg kommune 10 298 10 574 9 566 9 863 9 613
Bremanger kommune 41 355 39 103 37 241 34 595 37 043
Bygland kommune 12 806 12 228 12 113 12 240 12 910
Deatnu - Tana kommune 35 570 33 713 29 089 30 308 31 528
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 21 510 23 449 20 255 22 973 24 615
Engerdal kommune 12 972 14 271 11 849 13 069 14 322
Etnedal kommune 12 669 11 258 11 287 11 728 11 834
Evenes kommune 11 215 11 037 9 534 9 691 10 275
Fyresdal kommune 12 296 11 186 13 838 13 927 14 258
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 20 393 19 805 23 667 22 239 25 171
Gamvik kommune 12 771 11 854 9 349 9 337 9 396
Gildeskål kommune 23 613 22 899 21 933 21 093 19 927
Grong kommune 23 710 21 984 17 669 20 884 20 072
Hamarøy - Hábmer kommune 16 141 16 328 14 672 16 502 18 530
Hasvik kommune 11 564 11 924 11 392 11 515 11 600
Hattfjelldal kommune 19 822 18 797 19 278 17 753 15 937
Ibestad kommune 14 170 16 972 18 431 18 130 16 208
Jondal kommune 9 517 9 082 9 557 10 633 10 346
Karlsøy kommune 23 087 20 852 20 386 18 906 18 799
Kvalsund kommune 11 781 11 628 12 977 12 712 11 744
Kvæfjord kommune 30 622 30 396 32 679 31 488 30 295
Kvænangen kommune 14 762 13 549 12 112 11 302 10 361
Lebesby kommune 15 416 15 053 16 275 16 509 17 927
Loabák - Lavangen kommune 11 456 10 746 12 626 12 388 14 599
Loppa kommune 10 741 11 037 12 241 9 849 8 594
Lyngen kommune 29 074 25 012 26 262 23 691 21 634
Lærdal kommune 18 593 19 780 18 039 17 234 15 814
Masfjorden kommune 21 076 20 588 19 339 21 571 22 086
Måsøy kommune 13 312 11 862 10 435 12 019 11 436
Namsskogan kommune 10 433 8 264 9 417 10 760 10 316
Nesna kommune 15 058 16 209 15 847 15 371 15 694
Norddal kommune 18 989 19 425 19 007 24 801 20 123
Nore og Uvdal kommune 20 009 22 557 20 530 20 408 20 368
Raarvihke - Røyrvik kommune 4 829 5 343 5 302 5 102 5 311
Rollag kommune 12 805 12 197 12 008 11 742 11 571
Røst kommune 7 893 8 365 7 893 15 786 7 895
Smøla kommune 18 299 17 427 17 619 17 195 17 033
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 15 845 18 371 19 065 19 415 19 951
Sørfold kommune 25 431 24 681 25 656 23 896 24 829
Tydal kommune 8 503 7 994 7 734 7 304 7 568
Ulvik kommune 11 960 11 108 10 786 11 499 10 274
Valle kommune 12 318 13 945 11 030 13 326 13 243
Vang kommune 15 941 13 300 13 813 13 585 13 106
Vega kommune 12 283 11 933 12 949 12 924 13 312
Åmli kommune 14 721 15 649 15 446 19 935 17 229
Åseral kommune 13 646 11 695 10 307 10 631 11 798
Undervisningstimer totalt per elev
Beiarn kommune 90 119 126 121 132
Berlevåg kommune 103 122 111 113 123
Bremanger kommune 85 84 77 75 84
Bygland kommune 88 80 77 91 96
Deatnu - Tana kommune 110 114 102 103 111
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 102 108 101 108 113
Engerdal kommune 75 84 72 80 93
Etnedal kommune 78 69 68 75 76
Evenes kommune 71 75 69 68 70
Fyresdal kommune 75 65 82 81 82
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 93 95 113 113 125
Gamvik kommune 133 135 121 118 124
Gildeskål kommune 101 100 100 98 95
Grong kommune 91 85 69 84 78
Hamarøy - Hábmer kommune 94 94 80 93 101
Hasvik kommune 123 128 124 128 126
Hattfjelldal kommune 114 112 110 104 95
Ibestad kommune 101 126 110 144 142
Jondal kommune 82 74 84 85 83
Karlsøy kommune 121 113 111 111 118
Kvalsund kommune 116 122 158 141 140
Kvæfjord kommune 89 91 96 95 96
Kvænangen kommune 109 103 96 95 93
Lebesby kommune 103 95 109 121 132
Loabák - Lavangen kommune 97 73 83 85 104
Loppa kommune 136 167 191 149 136
Lyngen kommune 82 80 87 84 75
Lærdal kommune 76 81 74 71 67
Masfjorden kommune 106 102 97 100 100
Måsøy kommune 112 113 98 109 106
Namsskogan kommune 100 90 93 101 103
Nesna kommune 69 78 74 70 72
Norddal kommune 88 90 94 122 98
Nore og Uvdal kommune 71 81 73 79 84
Raarvihke - Røyrvik kommune 83 92 98 91 93
Rollag kommune 81 89 94 99 99
Røst kommune 127 144 149 310 152
Smøla kommune 78 78 76 75 71
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 73 84 93 90 100
Sørfold kommune 103 102 107 101 112
Tydal kommune 109 105 95 99 115
Ulvik kommune 96 89 88 98 79
Valle kommune 80 92 73 93 100
Vang kommune 92 81 74 71 68
Vega kommune 84 89 92 92 93
Åmli kommune 70 75 76 100 87
Åseral kommune 99 89 77 85 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no