Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rollag kommune
Kommunenr 0632
Alle grunnskoler med adresse i Rollag kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Drammen kommune 570,6 592,0 608,0 633,8 691,1
Flesberg kommune 36,5 39,6 38,8 41,5 36,6
Flå kommune 12,6 13,6 15,9 14,5 15,4
Gol kommune 52,9 55,0 51,6 50,6 52,4
Hemsedal kommune 31,7 30,5 34,0 34,1 32,7
Hol kommune 70,8 66,2 65,9 69,6 66,3
Hole kommune 85,5 79,0 77,9 76,6 82,5
Hurum kommune 114,4 101,0 107,5 109,2 108,7
Kongsberg kommune 287,4 304,7 308,7 318,3 315,4
Krødsherad kommune 23,6 24,9 27,4 29,9 29,8
Lier kommune 274,5 284,5 282,7 288,5 296,1
Modum kommune 133,2 133,6 139,1 145,0 135,4
Nedre Eiker kommune 276,8 282,2 288,8 284,7 294,0
Nes kommune 49,0 48,3 47,3 48,1 45,4
Nore og Uvdal kommune 29,5 34,7 31,8 31,4 31,0
Ringerike kommune 284,6 287,1 290,7 299,3 293,8
Rollag kommune 20,7 19,4 19,2 19,2 19,1
Røyken kommune 225,1 228,4 220,2 222,2 232,8
Sigdal kommune 40,0 39,3 40,3 43,0 43,3
Øvre Eiker kommune 207,3 213,6 204,4 198,7 197,6
Ål kommune 70,7 71,2 77,1 76,8 78,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Drammen kommune 15,0 14,8 14,4 14,0 12,7
Flesberg kommune 11,1 9,6 9,9 8,5 9,9
Flå kommune 9,2 9,3 10,4 11,3 9,5
Gol kommune 11,5 10,5 12,2 11,8 10,8
Hemsedal kommune 9,8 9,9 9,9 10,1 10,2
Hol kommune 7,7 7,6 8,1 7,9 7,6
Hole kommune 11,4 11,7 12,0 12,3 12,2
Hurum kommune 11,3 12,6 12,2 12,2 12,0
Kongsberg kommune 12,5 12,5 12,4 12,3 12,5
Krødsherad kommune 11,1 9,6 10,0 9,2 10,2
Lier kommune 13,5 13,3 13,4 13,4 13,3
Modum kommune 13,0 13,0 12,7 12,1 13,2
Nedre Eiker kommune 13,1 12,8 12,6 13,1 12,7
Nes kommune 9,0 8,6 8,7 9,0 8,9
Nore og Uvdal kommune 10,0 8,8 9,7 9,0 8,5
Ringerike kommune 12,5 12,5 12,6 12,7 12,8
Rollag kommune 8,8 8,0 7,5 7,2 7,1
Røyken kommune 14,5 14,3 14,8 14,8 14,2
Sigdal kommune 12,1 12,3 11,4 11,0 10,7
Øvre Eiker kommune 11,9 11,7 12,3 12,7 13,0
Ål kommune 9,8 9,8 9,0 8,4 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen
Drammen kommune 98 96 105 107 109
Flesberg kommune 6 7 7 4 3
Flå kommune 3 4 2 3 3
Gol kommune 6 9 8 8 7
Hemsedal kommune 5 6 6 8 10
Hol kommune 7 7 6 6 10
Hole kommune 14 13 13 14 19
Hurum kommune 14 14 14 14 13
Kongsberg kommune 49 57 63 64 65
Krødsherad kommune 2 3 3 4 4
Lier kommune 40 42 42 43 48
Modum kommune 21 21 21 20 25
Nedre Eiker kommune 31 33 34 34 39
Nes kommune 8 9 9 9 8
Nore og Uvdal kommune 4 4 5 4 5
Ringerike kommune 34 33 37 40 42
Rollag kommune 3 3 2 2 2
Røyken kommune 28 27 26 27 30
Sigdal kommune 6 7 8 7 6
Øvre Eiker kommune 31 27 32 36 37
Ål kommune 12 14 12 17 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Drammen kommune 79,7 82,3 75,8 75,5 73,4
Flesberg kommune 52,7 50,1 47,6 69,2 91,0
Flå kommune 31,4 25,5 53,4 49,0 42,9
Gol kommune 88,2 60,1 70,3 62,3 69,4
Hemsedal kommune 53,9 43,8 49,8 41,3 30,7
Hol kommune 66,6 64,6 78,4 74,3 46,8
Hole kommune 59,9 65,0 63,9 59,6 47,5
Hurum kommune 82,4 80,1 87,5 85,7 89,1
Kongsberg kommune 65,8 58,0 53,5 53,5 53,0
Krødsherad kommune 103,5 84,6 78,7 65,5 74,0
Lier kommune 84,4 79,4 80,9 79,0 72,2
Modum kommune 70,5 72,0 74,1 78,8 64,5
Nedre Eiker kommune 104,5 96,1 94,3 97,3 86,6
Nes kommune 45,3 39,3 39,4 41,1 40,5
Nore og Uvdal kommune 63,7 79,5 57,7 61,6 50,0
Ringerike kommune 93,2 98,1 88,6 85,7 81,0
Rollag kommune 58,0 54,6 52,2 59,8 69,6
Røyken kommune 103,0 105,6 109,8 108,6 97,8
Sigdal kommune 72,7 58,8 55,4 63,0 65,0
Øvre Eiker kommune 72,2 80,9 70,7 62,9 61,9
Ål kommune 51,9 46,5 53,8 35,7 43,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Drammen kommune 17,1 16,3 17,3 16,9 15,8
Flesberg kommune 17,6 16,8 17,7 10,6 9,4
Flå kommune 25,8 30,3 14,1 17,6 17,9
Gol kommune 11,8 16,0 15,0 16,5 14,1
Hemsedal kommune 17,2 21,3 18,3 22,7 30,3
Hol kommune 10,4 11,0 9,4 9,2 14,5
Hole kommune 16,1 16,1 17,0 18,7 23,1
Hurum kommune 12,5 14,2 12,6 12,6 12,2
Kongsberg kommune 17,1 18,8 20,4 20,1 20,5
Krødsherad kommune 9,7 10,5 11,5 12,9 11,7
Lier kommune 14,5 14,9 14,7 15,0 16,1
Modum kommune 16,1 15,8 15,0 13,7 18,1
Nedre Eiker kommune 11,1 11,7 11,7 11,9 13,1
Nes kommune 17,3 19,0 18,8 18,3 18,6
Nore og Uvdal kommune 14,9 10,1 15,3 13,3 15,7
Ringerike kommune 12,1 11,5 12,8 13,4 14,3
Rollag kommune 13,2 12,9 12,8 10,4 8,8
Røyken kommune 12,3 12,0 12,0 12,0 13,0
Sigdal kommune 14,8 18,6 18,8 15,6 14,6
Øvre Eiker kommune 14,8 12,9 15,5 18,1 18,7
Ål kommune 17,4 19,2 15,4 21,5 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Drammen kommune 16,0 15,8 15,8 15,5 13,7
Flesberg kommune 11,4 10,3 10,2 9,6 11,5
Flå kommune 11,2 11,3 11,1 11,2 10,8
Gol kommune 13,8 12,6 13,5 14,3 11,6
Hemsedal kommune 10,8 11,0 11,4 10,9 11,0
Hol kommune 7,8 8,7 9,2 9,5 7,9
Hole kommune 11,6 12,4 12,4 12,7 12,7
Hurum kommune 13,0 13,8 13,5 13,6 12,8
Kongsberg kommune 13,8 13,8 13,9 13,6 13,9
Krødsherad kommune 11,5 10,7 10,1 10,3 10,8
Lier kommune 14,9 14,4 14,4 14,1 14,2
Modum kommune 13,5 13,8 13,3 12,2 13,9
Nedre Eiker kommune 14,1 13,7 13,7 13,8 13,0
Nes kommune 10,4 9,5 10,1 10,3 10,3
Nore og Uvdal kommune 10,2 10,1 10,1 9,6 8,7
Ringerike kommune 13,5 13,9 13,6 13,5 13,5
Rollag kommune 9,8 9,0 9,0 7,7 8,1
Røyken kommune 15,5 15,2 15,3 15,5 14,4
Sigdal kommune 12,7 13,0 11,8 11,6 11,3
Øvre Eiker kommune 13,0 13,6 14,3 14,2 14,6
Ål kommune 9,7 10,0 9,1 8,7 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn
Drammen kommune 17,0 16,8 15,7 15,3 14,7
Flesberg kommune 14,2 11,7 12,1 9,5 10,1
Flå kommune 8,9 8,5 12,8 15,6 10,0
Gol kommune 11,3 10,1 13,5 11,6 13,2
Hemsedal kommune 10,4 11,1 9,9 11,5 12,2
Hol kommune 10,1 8,3 9,2 8,3 10,1
Hole kommune 14,7 13,9 14,9 15,8 14,8
Hurum kommune 12,6 14,4 14,0 14,0 14,7
Kongsberg kommune 14,0 14,0 13,7 14,2 14,2
Krødsherad kommune 14,0 10,2 13,5 9,7 12,4
Lier kommune 14,6 14,8 15,6 16,4 15,7
Modum kommune 15,8 15,1 15,5 16,2 16,0
Nedre Eiker kommune 15,2 14,6 14,1 15,9 16,1
Nes kommune 9,4 9,8 9,3 9,7 9,9
Nore og Uvdal kommune 13,4 10,0 12,9 11,3 11,8
Ringerike kommune 14,6 13,8 14,4 15,1 15,7
Rollag kommune 10,0 8,5 7,5 8,8 8,2
Røyken kommune 16,6 16,5 18,6 18,2 18,6
Sigdal kommune 14,7 14,9 14,8 13,5 13,0
Øvre Eiker kommune 13,0 11,7 12,4 13,9 14,0
Ål kommune 13,3 12,7 11,7 10,5 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning
Drammen kommune 20,1 20,0 19,5 19,0 17,1
Flesberg kommune 15,6 13,6 14,3 11,9 13,6
Flå kommune 12,3 11,5 13,8 16,2 12,1
Gol kommune 15,0 13,9 16,0 16,8 14,9
Hemsedal kommune 14,8 14,8 14,1 13,7 13,5
Hol kommune 10,6 10,2 12,3 11,5 13,6
Hole kommune 16,0 15,3 15,8 16,2 16,9
Hurum kommune 15,2 16,9 16,6 17,2 16,8
Kongsberg kommune 16,8 17,0 17,4 16,8 17,8
Krødsherad kommune 15,4 12,8 14,7 12,7 14,0
Lier kommune 18,4 17,9 18,3 18,2 18,3
Modum kommune 16,8 16,5 16,7 16,1 17,6
Nedre Eiker kommune 18,2 17,7 17,7 18,9 17,4
Nes kommune 13,9 13,0 13,6 13,4 13,9
Nore og Uvdal kommune 16,6 12,2 14,1 12,4 11,3
Ringerike kommune 16,4 16,2 16,3 16,7 16,3
Rollag kommune 13,8 12,5 11,9 10,5 10,3
Røyken kommune 19,3 18,8 18,9 19,1 19,1
Sigdal kommune 15,5 15,7 15,2 15,9 14,3
Øvre Eiker kommune 15,5 15,5 18,0 18,9 17,3
Ål kommune 14,6 16,0 12,4 11,3 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Drammen kommune 14,2
Flesberg kommune 12,4
Flå kommune 11,1
Gol kommune 13,0
Hemsedal kommune 12,2
Hol kommune 8,8
Hole kommune 15,3
Hurum kommune 14,6
Kongsberg kommune 15,8
Krødsherad kommune 12,6
Lier kommune 16,5
Modum kommune 15,7
Nedre Eiker kommune 15,0
Nes kommune 11,4
Nore og Uvdal kommune 10,1
Ringerike kommune 15,1
Rollag kommune 8,9
Røyken kommune 16,9
Sigdal kommune 11,7
Øvre Eiker kommune 19,2
Ål kommune 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Drammen kommune 18,9
Flesberg kommune 17,2
Flå kommune 13,6
Gol kommune 14,6
Hemsedal kommune 13,8
Hol kommune 18,1
Hole kommune 18,2
Hurum kommune 17,4
Kongsberg kommune 19,1
Krødsherad kommune 13,2
Lier kommune 18,6
Modum kommune 19,1
Nedre Eiker kommune 17,8
Nes kommune 15,0
Nore og Uvdal kommune 10,3
Ringerike kommune 15,1
Rollag kommune 10,6
Røyken kommune 18,8
Sigdal kommune 16,6
Øvre Eiker kommune 16,2
Ål kommune 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Drammen kommune 19,7
Flesberg kommune 12,0
Flå kommune 12,1
Gol kommune 17,4
Hemsedal kommune 15,3
Hol kommune 16,4
Hole kommune 18,0
Hurum kommune 19,0
Kongsberg kommune 19,4
Krødsherad kommune 17,3
Lier kommune 20,5
Modum kommune 18,5
Nedre Eiker kommune 20,3
Nes kommune 15,6
Nore og Uvdal kommune 14,1
Ringerike kommune 19,3
Rollag kommune 11,2
Røyken kommune 22,6
Sigdal kommune 15,5
Øvre Eiker kommune 16,5
Ål kommune 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Drammen kommune 95,2 96,9 94,5 94,5 93,7
Flesberg kommune 95,8 95,6 97,2 98,4 98,5
Flå kommune 100,0 98,2 98,6 99,6 100,0
Gol kommune 97,1 91,4 93,2 91,6 92,0
Hemsedal kommune 100,0 96,9 97,8 91,7 94,7
Hol kommune 95,0 96,8 96,6 91,3 95,0
Hole kommune 93,4 95,3 98,2 98,7 97,5
Hurum kommune 95,3 93,8 96,2 91,5 94,3
Kongsberg kommune 97,1 91,5 95,2 96,8 97,5
Krødsherad kommune 100,0 96,7 100,0 98,1 95,6
Lier kommune 95,7 96,0 96,1 97,2 96,0
Modum kommune 99,2 98,3 97,4 95,2 96,7
Nedre Eiker kommune 96,5 95,6 95,1 94,2 95,9
Nes kommune 99,2 95,3 95,5 95,1 98,3
Nore og Uvdal kommune 100,0 95,9 83,5 92,9 90,7
Ringerike kommune 96,6 97,6 94,9 96,4 96,1
Rollag kommune 98,7 98,6 98,6 100,0 100,0
Røyken kommune 96,0 94,4 96,3 96,1 95,7
Sigdal kommune 100,0 97,2 96,7 94,4 88,8
Øvre Eiker kommune 95,1 93,5 96,2 94,8 95,8
Ål kommune 95,8 95,5 92,0 94,8 93,8
Lærertimer som gis til undervisning
Drammen kommune 370 153 382 096 393 908 409 399 449 425
Flesberg kommune 21 672 24 473 23 573 25 485 22 441
Flå kommune 7 795 8 024 8 132 7 922 8 835
Gol kommune 33 893 35 530 31 569 31 006 33 455
Hemsedal kommune 21 311 20 409 22 234 22 581 21 323
Hol kommune 45 513 43 492 42 416 42 073 41 717
Hole kommune 52 081 50 490 50 265 49 480 52 960
Hurum kommune 74 514 64 411 68 267 68 435 69 275
Kongsberg kommune 183 189 188 464 192 602 196 926 194 149
Krødsherad kommune 15 329 16 359 17 669 19 663 18 232
Lier kommune 176 483 180 436 178 391 181 830 185 401
Modum kommune 83 278 83 239 87 104 92 429 85 365
Nedre Eiker kommune 173 742 177 011 180 756 178 988 188 179
Nes kommune 30 182 29 753 28 543 28 447 26 870
Nore og Uvdal kommune 20 009 22 557 20 530 20 408 20 368
Ringerike kommune 182 290 182 942 186 987 192 880 189 604
Rollag kommune 12 805 12 197 12 008 11 742 11 571
Røyken kommune 140 399 144 223 139 988 140 262 149 063
Sigdal kommune 25 471 24 757 26 129 27 502 27 313
Øvre Eiker kommune 132 187 134 337 129 272 125 715 124 419
Ål kommune 46 788 46 555 50 616 50 292 50 240
Undervisningstimer totalt per elev
Drammen kommune 48 48 49 51 56
Flesberg kommune 64 73 72 83 72
Flå kommune 76 76 68 63 75
Gol kommune 61 67 58 60 65
Hemsedal kommune 72 72 72 71 70
Hol kommune 93 93 87 89 93
Hole kommune 63 61 60 58 58
Hurum kommune 63 56 58 58 59
Kongsberg kommune 57 57 57 58 57
Krødsherad kommune 64 74 71 78 70
Lier kommune 53 54 53 53 54
Modum kommune 55 55 56 59 54
Nedre Eiker kommune 54 56 57 54 56
Nes kommune 79 83 82 79 79
Nore og Uvdal kommune 71 81 73 79 84
Ringerike kommune 57 57 57 56 56
Rollag kommune 81 89 94 99 99
Røyken kommune 49 50 48 48 50
Sigdal kommune 59 58 62 65 66
Øvre Eiker kommune 60 60 58 56 54
Ål kommune 73 73 79 85 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no